Som en av Sveriges hbtq-strategiska myndigheter är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor stolta att under Växjö Pride kunna presentera en hel förmiddag med kortseminarier om unga hbtq-personer. Varmt välkommen att delta på något av våra fristående seminarier, eller ännu hellre -stanna hela förmiddagen! Ingen anmälan behövs.

09:00-09:30
Unga hbtq-personers livsvillkor
Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående. Under detta pass får du ta del av MUCF:s breda kunskap om målgruppen och lära dig mer om unga hbtq-personers livsvillkor. Delta på passet fristående eller som en introduktion till resten av förmiddagen.

09:30-10:00
Att skapa en inkluderande skolmiljö
MUCF har sedan 2014 haft i uppdrag att skapa en mer inkluderande skola för hbtq-personer. Vuxna i unga hbtq-personer närhet kan spela en viktig roll för att skapa en tryggare tillvaro för unga hbtq-personer, inte minst i skolan. På det här passet får du en kortversion av den heldagsutbildning vi åker runt och ger till skolor i hela landet och kan ta del av lite av vår kunskap om hur skolor kan arbeta för en tryggare miljö. Deltagare får ett gratis ex av vårt stödmaterial Öppna skolan!

10:15-10:45
Hbtq-inkluderande fritidsverksamhet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder kunskapshöjande insatser och stöd till den öppna fritidsverksamheten. Som en del i arbetet har myndigheten tagit fram stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten- ett material som samlar kunskap om arbetssätt för att skapa trygga verksamheter och främja unga hbtq-personers deltagande. I detta seminariepass berättar MUCF om hbtq-inkluderande fritidsverksamhet och vårt stödmaterial. Deltagare får ett gratis ex av stödmaterialet.

11:00-11:30
Prata hbtq med unga nyanlända
Möter du unga nyanlända i din yrkesroll eller på din fritid? Genom sajten YOUMO.se kan du hjälpa unga nyanlända att finna svar på frågor de funderar på om kropp, relationer, heder, sexualitet, identitet och mycket mer. Vi kommer att ge nåra exempel på hur du som vuxen kan använda webbsidan i mötet med unga nyanlända för att tala om sexualitet och könsidentitet. Deltagare får ett gratis ex av vägledningen "Youmo i praktiken" som är ett stöd i hur dessa viktiga samtal kan tas med unga.