När våra tvillingar föddes fick vi veta att vi hade fått två flickor men en av dem berättade för oss föräldrar att han var en pojke redan när han bara var tre och ett halvt. Då visste inte jag att ett så litet barn kunde ha tankar, känslor och upplevelser kring sin könstillhörighet. Idag vet jag mer och jag kommer att prata om hur det är vara mamma till världens roligaste tvillingar, men också om vikten av att få vara den en känner sig som, stödet från familj och omgivning, att få finnas på sina egna villkor och rätten till att utveckla sin egen identitet.