S Kvinnor i Kronoberg välkomnar till en öppen paneldiskussion med lokala EU kandidater under temat: Mänskliga rättigheter i Europa!
Arrangör: S Kvinnor Kronoberg