På Drag Queen Story Hour har fantasin och sagan inga normer eller gränser. Här får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Lady Busty och Miss Shameless läser sagor för allas lika värde.
Kl. 13:00 – 13:30 för barn 2 – 4 år
Kl. 14:00 – 14:30 för barn 4 – 7 år
Gratis biljett kan hämtas i bibliotekets reception tidigast måndagen den 6 maj.
Begränsat antal biljetter