Under maj och juni pågår Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé, en inlandsturné för alla som för en stund vill vara en del av den lesbiska gemenskapen. Turnén besöker bibliotek i Västerbottens inland och erbjuder peppande, anpassad informell fortbildning för bibliotekens personal med norrländsk hbtq-historia, samtal om regnbågshyllor samt visning av det mobila lesbiska muséet. Även allmänheten har möjlighet att ta del av queera berättelser och visningar. Syftet är ökad tillgänglighet och inkludering vid länets bibliotek.

I samverkan med Myter & Verkligheter

Turnén genomförs i samverkan med projektet Lesbisk Makt och projektet “Myter & Verkligheter”som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att stärka norrländska lesbiska och queera ungdomars rättigheter, inflytande, identitet och psykosociala hälsa, skapa ökad delaktighet i kulturlivet och främja demokrati.