PrePride-arrangemang i Angered

Kl 9-12. Angered pre-pride välkomnar Emmie Särnstedt för en föreläsning om HBTQ och Heder.

Emmie Särnstedt föreläser på temat HBTQ och Heder. Hon är specialiserad på genus, jämställdhet, hbtq-frågor, våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersrelaterat våld och förtryck. De senaste åren har hon bland annat arbetat med en kartläggning av våld i nära relationer i Örebro kommun, en kartläggning av behov och förutsättningar för skyddat boende för hbtq-personer i Örebro län och senast Stockholms, Malmös och Göteborgs Stads kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Emmies bakgrund finns också inom det praktiska arbete som sker inom tjej- och kvinnojoursrörelsen. Föreläsningen kring HBTQ och Heder tar upp den specifika utsatthet HBTQ-personer drabbas av i en hederskontext.

Föreläsningen riktar sig till medarbetare och boende i Angered i första hand men alla är givetvis välkomna.

Stora Salongen Fri entré men föranmälan.
Anmälan till: [email protected]
Kaffe och kaka serveras i pausen.


Kl 18-20 SAMTAL OM RELIGION OCH HBTQ
HBTQ personers rättigheter handlar om mänskliga rättigheter - Religionsfrihet handlar också om mänskliga rättigheter. Det som kännetecknar de mänskliga rättigheterna är att ingen har rätt att kränka någon annans rättighet. Så varför har HBTQ-frågor varit känsliga inom religionen och är det så också idag?

Kom och lyssna på ett spännande samtal om hbtq och religion. Ta chansen och ställ frågor till våra paneldeltagare:

MEDVERKANDE
Ardeshir Bibakabadi, verksamhetsledare för Homan.
Lars Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan och medlem av Göteborgs Stads HBTQ-råd.
Frida Dryselius Mulec, präst i Angered och vice ordförande i Interreligiösa rådet.
MODERATOR: Katrin Ceesay, SDF Angered.

I samarbete med SDF Angered.