VI FALLER INTE PÅ KNÄ - VI RESER OSS UPP!
Vems verklighet faller bort? Vems erfarenheter tillåts sätta ett avtryck i en mässa? Upprättelsemässan kom till ur en önskan och en längtan efter att bli tagen på allvar med de erfarenheter en har. Den är ett försök till att i en mässa ge ett tydligt särskilt utrymme för det som är trasigt i livet och för behovet av upprättelse, att ord (verop) vågar sägas i kyrkorummet, att bryta skammen av att tystas, att sätta ord på dessa erfarenheter (som de flesta av oss har, på olika sätt) och att göra det i en mässa.
PRÄSTER: Annelie Ekström och Maria Berg