En Riverdance-rebell och en revolutionär inom irländsk folkmusik.
Två artister enade i en djup vördnad för tradition
– båda besatta av att bryta den.