• Lana Lain
• Gijensu
• Uguisudani Hard Crew
• Den Fastest

- Dujaviba all night
• Bill Billeqvist
• Tommy Blitz
• Patrik Ljungberg

VIKTIGT: Detta är ett slutet evenemang, glöm inte att Du måste regga Dig