”Detta är en pågående performance där jag bjuder in publiken att, tillsammans med mig, utforska den möjlighet till andra dimensioner som förutspåtts inom teoretisk fysik.” Föreställningen är en del av Revolve Fiction.
Den Manchester-baserade konstnären Kelly Jayne Jones skapar verk som kombinerar performance, installation och ljud. Efter att till en början ha arbetat med experimentell musik omfattar hennes verk idag bland annat dans, soniska teckningar, skulpturer och film. Hennes verk korsar känslorna av lust och ångest, de bekväma och obekväma kanterna av våra inre utrymmen och sociala samexistens. Hon är intresserad av närvaro och performance som en plats för potentiell omvandling; mellan människor och inom gemenskaper.

Om festivalen
Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days riktar fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den.

Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns inom gemenskaper.