LILITH PERFORMANCE STUDIO
presenterar en ny totalperformance

THE DOCUMENTARY
HENRIK LUND JØRGENSEN
3 – 5, 10 -12, 17 -19 sept 2020


“Som att gå rakt in i en pågående dokumentär”

För tio år sedan upplevde konstnären Henrik Lund Jørgensen att det svenska samhällsklimatet hade nått fram till en “point of no return”. Utifrån den rådande tidsandan samt en händelse som ägde rum i Malmös närområde, har han i drygt ett år tillsammans med Lilith Performance Studio arbetat fram en omfångsrik och komplex total-performance.

Den 23 april skulle Lilith Performance Studio öppnat vårens stora performance - The Documentary av Henrik Lund Jørgensen. Nu skjuts det fram till 3 september istället p.g.a Covid -19.

The Documentary tar med en liten grupp besökare på en vandring genom långa korridorer, in och ut i flera rum. Konstruktionerna är detaljerade kopior i skala 1:1 av både existerande och rivna byggnader i en annan del av Malmö. Lager på lager växer en historia som rönte stort intresse från media fram och beskriver en tid där ett skifte i samhällsandan kom att förändra bilden, berättelsen och inställningen till vi och dom. Besökaren följer med tillbaka till den tiden och fram till idag.

Performancen är en dokumentär live-rekonstruktion av ett videoverk som Lund Jørgensen arbetade med 2009 men som inte slutfördes pga av farhågor för eventuella rättsliga konsekvenser. Flera av karaktärerna han jobbade med i filmprojektet 2009 medverkar även i detta verk, t.ex har en liten pojkes blick nu blivit en ung mans reflektion av sitt eget minne.

Lund Jørgensen sammanför performance och bildkonst med en dokumentär lager på lager-teknik. Bilder, filmer och skeenden återges och repeteras sanningsenligt, och samtidigt helt fabricerade, beroende på hur, när och av vem, verken upplevs. Han beskriver själv sitt arbetsområde som ‘konceptuell dokumentarism’.
The Documentary är uppbyggd men dokumentärfilmsstruktur, det vill säga att besökaren rör sig fysiskt och mentalt genom något som verkar vara en dokumentärfilm.
2012 gjorde Lilith Performance Studio ett mycket omtalat och kritikerrosat samarbete med Lund Jörgensen; FARB – The Story About A Polyester Soldier
 (the 3rd (class) passenger) Dokumentationen från det arbetet finns att se på vår hemsida.

Henrik Lund Jørgensen är född i Stokkemarke, Danmark, 1975 och bor och arbetar i Malmö, Sverige. Han arbetar som konstnär och dokumentärfilmare. De senaste åren har han haft soloutställningar på Krognoshuset, Lund (2018) och Vandalorum, Värnamo (2016) samt deltagit i flertalet grupp- och vandringsutställningar. I år medverkade han i Göteborgs Film Festival och till hösten har han en utställning på Ystad konstmuseum tillsammans med Gerhard Nordström där han även premiärvisar en film som utgår ifrån Nordströms målerisvit Sommaren 1970.

Lilith Performance Studio skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga ett nytt storskaligt performanceverk i nära samarbete med studion. LPS är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen. Sedan starten har LPS producerat över 50 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen. Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena Elin Lundgren och Petter Pettersson.


Performance: 3 – 5, 10 -12, 17 -19 sept 2020
Plats: Bragegatan 15, Malmö
Öppettider: 18-21 Publiken bokas in i små grupper från kl. 18-21
Biljetter: https://kulturcentralen.nu/the-documetary
Pris: Valfri Entréavgift