Andakt, med möjlighet till enskild nattvard, mellan björkarna utanför Markuskyrkan.