RFSL och RFSU frågar ut socialminister Lena Hallengren. Hur går det med förändringen av könstillhörighetslagen? Hur har förlossningsvården egentligen fungerat under coronakrisen? Och hur ser vårdskulden ut vad gäller till exempel cancerscreening, könsbekräftande vård och assisterad befruktning?

Deltagare:
Lena Hallengren, socialminister
Deidre Palacios, RFSL:s förbundsordförande
Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande

Eventet livesänds av Stockholm Pride Summer Stream.