RFSU har granskat alla Sveriges kommuner och regioners politiska aktiviteter med fokus på hbtq- och srhr-frågor. Rapporten visar bland annat på stor politisk aktivitet från Sverigedemokraterna - med en inriktning som inte stödjer den utveckling som RFSU skulle vilja se. Här presenterar vi delar av resultatet.

Deltagare:
Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig RFSU
Mikael Ekman, researchansvarig på Acta Publica
Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande

Eventet livesänds av Stockholm Pride Summer Stream.