She-ra and the princesses of power, en serie som sticker ut. Den representerar queer kultur i manistream media, främst genom stark lesbisk reprenentation. Vad är det som urskiljer she-ra från andra queera verk, vilken plats har den i media och hur har den påverkat oss? Hur kan vi se på she-ra i relation till verkligheten och hur byggde hela serien upp till finalen?
Detta är vad vi kommer att diskutera i vår She-ra panel!

Pride House Stream, Pride Ung (Rum 1)

Live via Stockholm Pride Summerstream