Tusentals hbtqi-personer flyr varje år till Europa från den förföljelse, tortyr och förnedrande behandling de riskerar i sina hemländer på grund av sin verkliga eller tillskrivna sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utformninga den framtida svenska migrationspolitiken. Vi diskuterar hur utredningens förslag kommer att påverka sårbara grupper, bland annat hbtqi-personer som flyr. Arrangeras av RFSL, Amnesty och RFSL ungdom.

Tusentals hbtqi-personer flyr varje år till Europa från den förföljelse, tortyr och förnedrande behandling de riskerar i sina hemländer på grund av sin verkliga eller tillskrivna sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utformninga den framtida svenska migrationspolitiken. Vi diskuterar hur utredningens förslag kommer att påverka sårbara grupper, bland annat hbtqi-personer som flyr.

Hur påverkar tillfälliga uppehållstillstånd som utredningen föreslår hbtqi-personer som söker asyl? Hur påverkas sårbara grupper av en begränsad rätt till familjeåterförening och höga krav på försörjning och bostad vid familjeåterförening? Kommer hbtqi-personer att fråntas rätten till familjeåterförening om de inte kan bevisa att de varit äkta makar eller sammanbott i hemlandet eftersom detta kan ha varit straffbart där?

Pride House Stream (Rum 1)

Live via Stockholm Pride Summerstream