Inkonstin utooppinen kirjallisuustapahtuma BLÄCK.
Kuraattorina kirjailija ja transaktivisti Saga Becker.