Gayvenligt hotel i Gamla Stan. Annonserer i QX GayMap.