Mötesplats för personer som lever med hiv.

På onsdagar välkomnar vi hivpositiva msm.
På fredagar håller vi öppet för alla hivpositiva med närstående.
Se www.posithivagruppen.se för mer information.

Posithiva Gruppen bildades 1985 och är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden kamrat- och stödförening. Syftet är dels att samla hivpositiva till utbildning, kontakt, stärka kamratliga relationer samt ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet. I det utåtriktade arbetet ingår opinionsbildning och informationsspridning, för att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med hiv idag.