Posithiva Gruppen erbjuder stöd, utbildning och sociala aktiviteter för personer som lever med hiv. Vi arbetar även för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten.

Måndagar, tisdagar och torsdagar kl 13.00-17.00 
Öppet för alla som lever med hiv

Onsdagar kl 14.00-22.00
Öppet för hivpositiva män som har sex med män

Fredagar kl 14.00-22.00
Öppet för alla som lever med hiv och närstående

Onsdagar serveras middag kl 18.00-20.00
Pris: 20 kr
Fredagar serveras soppa kl 18.00-20.00
Pris: 20 kr

Se www.posithivagruppen.se för mer information.


Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer som lever med hiv. Vår primära målgrupp är msm (män som har sex med män) men idag är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Vi erbjuder stöd, utbildning samt social verksamhet och vi skapar forum för utbyte av erfarenhet.
Vi arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning för att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med hiv idag.