Velkommen til The Closet. Karlshamn i Blekinge vil plassere seg på homokartet!